• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Site Menüsü
Site Haritası
Takvim

Anasayfa

İLETİŞİM ve ADRES:

0216 386 37 50
0543 386 37 50

KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH, EFE SOK, NO:6

ATAŞEHİR İSTANBUL 
Prof. Dr. CEM TURAN

İnfertilite ve Tüp Bebek Uzmanı

Tüp bebek tedavisi aşamaları nelerdir?, Tüp bebek tedavisi nasıl yapılır?

 

 

Tüp bebek ne demektir?


Kadın yumurtalarının dış ortama alınıp, laboratuarda sperm ile buluşturulması işlemine genel olarak tüp bebek denir.

Tüp bebek tedavisinde; İnVitro Fertilizasyon ve Embriyo Transferi (İVF-ET) ne demektir?


Kadın yumurtalarının dış ortama alınmasından sonra her bir yumurtanın etrafına 50-100 bin sperm konarak döllenme işleminin sağlanmasına invitro fertilizasyon (İVF ya da genel anlamıyla tüp bebek) denir. Daha sonra (yumurtaların toplanmasından 2-5 gün sonra) oluşan embriyonun (insan taslağı) rahmin içine yerleştirilmesine embriyo transferi (ET) denir.

Tüp bebek tedavisinde; Mikroinjeksiyon ya da ICSI (İntrasitoplazmik sperm injeksiyonu) ne demektir?

 icsi mikroenjeksiyon işlemimikroinjeksiyon aşamaları


Toplanan ve laboratuar ortamına alınan her bir yumurtanın içine kıl kadar ince bir iğne ile tek bir spermin enjekte edilmesi yöntemine ICSI veya mikroinjeksiyon denir. Daha sonra oluşan embriyo ET işlemine tabii tutulur.

Günümüzde, tüp bebek tedavisinde; IVF mi yoksa mikroenjeksiyon yöntemi mi daha fazla kullanılmaktadır?


Mikroenjeksiyon yani ICSI yöntemi daha fazla kullanılmaktadır.

İnfertil yani bebeği olmayan çiftlerde tüp bebek yapılması gereken durumlar nelerdir?


A) Tüplerde tıkanıklık

B) Standard tıbbi ve/veya cerrahi tedaviye cevap vermeyen Endometriozis  Endometrioma (Çikolata Kisti)  vakaları

C) Erkekte spermle ilgili faktörler

D) Servikal yani rahim ağzıyla ilgili problemler

E) İmmunolojik yani bağışıklık sistemiyle ilgili problemler

F) Standard tedaviye cevap vermeyen açıklanamayan (idiopatik) infertilite vakaları

G) Standard tedaviye cevap vermeyen yumurtalıkla ilgili bozuklukları (yumurtlamama vb) ve Polikistik Over Sendromu 

H) Genetik yani kalıtımla ilgili bozukluklar

İ) Uterus yani rahimle ilgili problemler

Yukarıda bahsedilen tüp bebek öncesi uygulanması önerilen standard tedavi ne demektir?

 

Kadının yaşına ve birtakım başka faktörlere bağlı olarak değişen sayıda (ortalama 3-6 siklus yani adet dönemi) yumurtama tedavisi + zamanı ayarlanmış cinsel ilişki veya yumurtlama tedavisi + rahim içi aşılama (intrauterin inseminasyon)Aşağıda şematik olarak IUI (intrauterin inseminasyon=rahim içi aşılama) görülmektedir.

 aşılama - inseminasyon

Tüplerle ilgili cerrahi tedavi uygulanan infertil bir kadında hangi bulgular varsa, tüp bebek tedavisinde gebelik oranları daha düşüktür?


A) 3 cm’den büyük hidrosalpinks yani tüpün fimbria denen yumurtalığa yakın olan ucunun tıkanması sonucu tüpün içinin sıvı dolu olması. Bu nedenle bu tip hastalarda tüp bebek uygulanacaksa, embriyonun rahme yerleşmesini engelleyebilecek bir durum olduğundan, bu durumdaki tüplerin ameliyatla çıkarılması veya uterusa yakın tarafından bağlanması gerekebilir.

Laparoskopik hidrosalpinks ameliyatı (laparoskopik salpinjektomi, laparoskopi yöntemi ile işe yaramayan hatta gebeliği engelleyen tüpün rahim kanalının alınmasıB) Belirgin fimbrianın yani yumurtayı tüp (rahim kanalı) içine alması gereken yapının olmaması

C) Distal tüp tıkanıklığı sonrası salpingostomi ameliyatı yapılması yani tüpün yumurtalığa yakın ucunun tıkanmasının bir tür ameliyat yöntemiyle açılması

D) İsteğe bağlı tüp ligasyonu yani tüpün kapatılması sonrasında 4 cm’den az tüp uzunluğu olması. Bu durumda ameliyatla tüp açılsa bile şans azdır.

E) Koter kullanılarak yani elektrikle yakılarak yapılan tüp ligasyonundan (bağlanması) sonra tüpün açılması ameliyatı

F) Tekrarlayan Dış gebelik ler

G) Tüpleri ve/veya yumurtalıkları yoğun olarak tutan Endometriozis  hastalığı

Tüp bebek tedavisinde kadın yaşının etkisi nedir?


37-38 yaşından büyük kadınlarda tüp bebek tedavisinin başarı oranları yaş arttıkça belirgin bir şekilde düşmektedir.

Over (yumurtalık) rezervi düşük ya da kötü ne demektir?


Yumurtalıkta kaliteli yumurtaların az olması demektir. AMH (anti müllerian hormon) düzeyi over rezervi konusunda bilgi verir.

Over (yumurtalık) rezervi hangi durumlarda düşer?


İleri yaş, tek yumurtalığın olmaması, Endometriozis   /  Endometrioma (Çikolata Kisti) olması, tekrarlayan yumurtalık ameliyatları

Over (yumurtalık) rezervini tahmin ettiren testler nelerdir?


Adet döneminin 2. gününde FSH ve estradiol düzeyleri, AMH (Antimüllerian hormon), inhibin düzeyleri, yine 2. gün yapılan ultrasonda yumurtalıklarda antral follikül denen öncü yumurta sayısının az olması.

Yumurtalık rezervinin ve kalitesinin tüp bebek tedavisindeki önemi nedir?Kalıtsal, genetik bir hastalığı olan çiftte tüp bebekte hangi yöntemler yararlıdır?


Preimplantasyon genetik tanı (PGD) denilen yöntemle transfer edilecek embriyodan alınan bir hücrede genetik testler yapılabilir ve sağlam olan embriyo transfer edilir. Bir başka yöntem de başka bir vericiden (donör) sperm ya da yumurta bağışı yoluyla tüp bebek tedavisi uygulanmasıdır.

Neden tüp bebek tedavilerinde genellikle çok yumurta (oosit) elde etmek yumurtlamayı arttırıcı (ovulasyon indüksiyonu) ilaçlar kullanılır?


Embriyo transferinden sonra başarılı gebelik oranları 3 embriyoya kadar yerleştirilen embriyo sayısıyla direkt orantılıdır. Ayrıca çok yumurta alınması fazla olan yumurtaların ve embriyoların dondurularak saklanmasını sağlar. Bu da birden fazla tüp bebek tedavisi yapılması gerektiğinde hem riskleri hem de masrafları azaltır.

Tüp bebek tedavilerinde yumurtlamanın arttırılmasında (ovulasyon indüksiyonu) kullanılan ilaçlar nelerdir?


Klomifen, Gonadotropin salgılatıcı hormon agonisti, Gonadotropin salgılatıcı hormon antagonisti, human menopozal gonadotropin, rekombinant gonadotropin, human koryonik gonadotropin, aromataz inhibitörü gibi

Tüp bebek tedavisi ne kadar sürer?

Kısa protokolde ortalama 12-14 gün, uzun protokolde ise 20-22 gün sürer. Ultra uzun protokol daha da uzun sürer.

Tüp bebek tedavisi sırasında tedavi sırasında takip nasıl yapılır?


Takibin esasını vajinal yoldan yapılan ultrason ile yumurtaların büyümesinin değerlendirilmesi oluşturur. Yardımcı olarak kanda hormon düzeylerinin (estradiol=E2) ölçülmesi gerekebilir.

Tüp bebek tedavisinde yumurta toplanması işlemi nasıl yapılır?


Çoğu zaman anestezi altında vajinal ultrason eşliğinde ultrason probuna takılan bir iğne aracılığıyla yapılır.

 yumurta toplama - opu

Tüp bebek tedavisinde embriyo transferi (ET, embryonun rahime yerleştirilmesi) nasıl ve yumurta toplanmasından kaç gün sonra yapılır?


ET sırasında mesanenin dolu olması istenir. ET embryoların rahime yerleştirilmesi demektir. Karın yolundan yapılan ultrason eşliğinde bir katetere yüklenen embriyolar rahim içine verilir.

 embriyo transferi - embriyo yerleştirilmesi - ET

ET işlemi yumurta toplanmasından sonra; 2-4 hücreliyken 2. günde, 8 hücreliyken 3. günde, compaction dönemindeyken 4. günde veya blasokist dönemindeyken 5. günde yapılabilir.

Aşağıda 2, 4, 8 hücreli embriyolar görülmektedir.

 2, 4, 8 hücreli embriyolar


                                                                                           

Aşağıda görülen blastokisttir.

 blastokist

Transferin kaçıncı gün yapılacağına elde edilen embriyo sayısı ve kalitesine göre karar verilir.

Tüp bebek tedavisinde transfer (embryoyu rahime yerleştirme) işleminden sonra ilaç kullanılır mı?


Transfer işleminden sonra embriyo implantasyonunu (rahime tutunma) arttırmak için başta progesteron olmak üzere değişik ilaçlar kullanılabilir.

Tüp bebek tedavisi sonrası gebeliğin oluşup oluşmadığı ne zaman belli olur?


Embriyo yerleştirme işleminden 10-12 gün sonra kanda gebelik testi (Beta HCG) yapılarak gebeliğin oluşup oluşmadığına bakılır.

Erkeğin menisinde hiç sperm bulunmazsa tüp bebek denenebilir mi?

 testis biopsisi

Erkek menisinde hiç sperm bulunmamasına azospermi denir. Bazı durumlarda TESE, TESA, MESA gibi yöntemlerle testislerden küçük bir ameliyatla sperm bulunmaya çalışılır, bulunursa tüp bebek yapılabilir. Bu erkeklerde Y kromozomunda mikrodelesyon denen bozukluğa neden olan AZF bölgeleri incelenebilir

Tüp bebek tedavisinde embriyo gelişmesi ve rahime yuvalanması olasılığını arttırmak için neler denenebilir?


Etkinlikleri değişik olabilen assisted hatcing, embriyo glue, ko-kültürler, sperm mıknatısı gibi yöntemler kullanılabilir.

Yumurtlamayı arttırıcı ilaç kullanmadan tüp bebek yapılabilir mi?


Evet. Özellikle ileri yaş bayanlarda yüksek doz ilaç kullanılmasına rağmen yeterli yumurta gelişmezse, bu yöntem (ilaçsız tüp bebek) denenebilir.

Tüp bebek tefavisinde adı geçen İnvitro matürasyon ne demektir?


Özellikle polikistik over hastalarında matür yani olgun olmayan yumurta elde edilmesi ihtimali yüksektir. Bu durumda olgun olmayan bu yumurtaların laboratuar ortamında olgunlaştırılması işlemine invitro matürasyon denir.

Tüp bebek tedavisi sırasından meydana gelebilen OHSS (Ovarian hiperstimulasyon sendromu) ne demektir?


Tüp bebek tedavisi sırasında çok fazla sayıda yumurta gelişmesi neticesinde; yumurtalıkların çok büyümesi, karın ağrısı, karın boşluğunda sıvı birikmesiyle kendini belli eden bir durumdur.

Tüp bebek ile ilgili bilmek istediklerinizle ilgili bilgilendirici videolar


Tüp bebek yöntemleri nelerdir? (Video)

Tüp bebek yöntemiyle nasıl bebek sahibi olunur? (Video)

Tüp bebekte başarı oranı ne kadardır? (Video)

Tüp bebek yöntemiyle doğan bebeklerde ileriki yaşlarında sağlık problemi olur mu? (Video) 

Tüp bebek yöntemi bebeği olmayan herkese uygulanabilir mi? (Video)

Tüp bebek tedavisi hangi çiftlere uygulanır? (Video)

Tüp bebek tedavisi ne kadar sürer? (Video)


Tüp bebek tedavisi başarısız olursa, tekrar tüp bebek tedavisi yapılabilir mi? (Video)

Tüp Bebekte Lazer ile tomurcuklanma, lazer destekli yuvalama (Assisted Hatching) nedir?Tüp Bebekte Yapay Rahim, Endometrial Kokültür başarı oranını arttırabilir mi?

 

Tüp Bebekte TESA, TESE, MESA, PESA (erkekte testisten sperm alma yöntemleri) ne demektir?

Tüp Bebek öncesi Hidrosalpinks Tedavisi (salpinjektomi, tüpün çıkarılması ameliyatı)Tüp bebekte gebelik aşısı (babaya ait paternal lenfosit aşısı) işe yarar mı?

 

Tüp Bebekte IVM (in vitro matürasyon, yumurta olgunlaştırılması) Yöntemi

 

Tüp Bebek IMSI yöntemi (Yüksek Mikroskopik Büyütmeyle Seçilmiş Sperm Mikroenjeksiyonu)

 

Tüp bebekte anne kanı monositleri ile yapılan gebelik aşısı

 

Tüp Bebekte yeni yöntemlerden fizyolojik ICSI (intrasitoplazmik sperm injeksiyonu)

Mini Tüp Bebek (Mini IVF) tedavisi nasıl yapılır?

Kişiye özel tüp bebek tedavisi nedir?

 

Tüp bebekte embriyo dondurmanın avantajı nedir?Myom ve polipler tüp bebek tedavisine engel oluşturur mu?

Gelen sorular: Tüp bebek zor mudur?, Tüp bebek ile ICSI mikroenjeksiyon arasında ne fark var?, Hangi durumlarda tüp bebek tedavisi gerekir?, Hidrosalpinks tüp bebeğe engel oluşturur mu?, AMH anti müllerian hormon düzeyi düşükse, tüp bebek başarı oranı düşer mi?, Hangi durumlarda over rezervinin kötü olması beklenir?, ET (embryo transferi) embryonun rahime yerleştirilmesi işlemi yumurta toplanmasından (OPU) kaç gün sonra yapılır?, Erkekte menide hiç sperm yoksa tüp bebek yapılabilir mi? 

 tupbebek

 

 

Hava Durumu
Saat